Cartridges/Tips

    14 list items
    SSC-647A product photo
    SSC-647A
    SSC Soldering Cartridge, Bevel 1.78 mm (0.07"), 60°
    $ 33.00
    SSC-747A product photo
    SSC-747A
    SSC Soldering Cartridge, Sharp, Bent, 0.5 mm (0.02 "), 30° 
    $ 30.20
    STTC-046 product photo
    STTC-046
    Bevel (STTC), (Bevel/L) 60° x 1.0 mm, (∅ x L) 0.5 mm x 14.2 mm, 600 Series
    $ 31.10
    STTC-047 product photo
    STTC-047
    Bevel (STTC), (Bevel/L) 60° x 1.78 mm, (∅ x L) 0.83 mm x 6.4 mm, 600 Series
    $ 28.20
    STTC-147 product photo
    STTC-147
    Bevel (STTC), (Bevel/L) 60° x 1.78 mm, (∅ x L) 0.83 mm x 14.2 mm, 700 Series
    $ 28.20
    STTC-546 product photo
    STTC-546
    Bevel (STTC), (Bevel/L) 60° x 1.0 mm, (∅ x L) 0.5 mm x 14.2 mm, 500 Series
    $ 41.10
    STTC-547 product photo
    STTC-547
    Bevel (STTC), (Bevel/L) 60° x 1.78 mm, (∅ x L) 0.83 mm x 6.4 mm, 500 Series
    $ 38.30
    STTC-847 product photo
    STTC-847
    Bevel (STTC), (Bevel/L) 60° x 1.78 mm, (∅ x L) 0.83 mm x 6.4 mm, 800 Series
    $ 28.20

    Recently Viewed